Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο “INCENTIVE” (https://cordis.europa.eu/project/id/101005330) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό στόχο του INCENTIVE αποτελεί ο σχεδιασμός και η ίδρυση Κόμβων Επιστήμης των Πολιτών (CitizenScienceHubs) σε τέσσερα (4) Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο του Twente (Ολλανδία), Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (Ισπανία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βίλνιους (Λιθουανία).

Μία από τις πρώτες δράσεις του έργου περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας ερωτηματολογίου στις περιοχές που εδρεύουν τα 4 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο INCENTIVE. Η έρευνα αυτή αποβλέπει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις και τις απόψεις του ευρύτερου κοινού αναφορικά με την πρακτική που καλείται «Επιστήμη των Πολιτών» αλλά και με τους παράγοντες που καθορίζουν την ενεργή συμμετοχή του ή όχι σε Κόμβους Επιστήμης Πολιτών. Τα δεδομένα της έρευνας είναι ανώνυμα, ενώ συλλέγονται, αποθηκεύονται και αναλύονται από τον εταίρο στο έργο WhiteResearchSPRL. Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ έχει λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ. Η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται διαδικτυακά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INCENTIVE-Survey-2021-EN?surveylanguage=EL .Καλούμε όλα τα μέλη του ΑΠΘ να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ελεύθερα στην παρούσα έρευνα που αποτελεί το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και την ίδρυση του 1ου Κόμβου Επιστήμης των Πολιτών στο ΑΠΘ.