Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω ενδεικτικά ερευνητικά πεδία:

  1. Ενδογενείς παρατηρησιακές αντιφάσεις του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου ΛCDM και πιθανές θεωρητικές συνέπειες
  2. Ανάπτυξη υμενίων από πολωμένα μόρια
  3. Επίδραση της Μοριακής Αρχιτεκτονικής στη Δυναμική Μακρομορίων
  4. Δομή και Δυναμική Βιο-μακρομορίων υπό Περιορισμό σε Νανοπορώδη Υλικά

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.physics.uoi.gr/el/node/1224