την Τρίτη, 25-5-2021 και ώρα 14.00 ο κ. Ιωάννης Καζάκης, υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματός μας θα υποστηρίξει, δημόσια*, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Διδακτορική της διατριβή με θέμα:

''ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ OpenFOAM® ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΟΙΧΗΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ''

*: η υποστήριξη και εξέταση της διατριβής θα γίνει διαδικτυακά μέσω του epresence και για το λόγο αυτό όσοι ενδιαφέρονται να παραστούν θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.