Η Agence Universitaire de la Francophonie δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-pro