Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του ΤΟΜΕΔΕ:

Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής του ΤΟΜΕΔΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από τις 12:30 έως 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Υδραυλικής.

Λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.