Την Τρίτη, 13-07-2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναγόρευση του K.Al-Karablieh Jameel σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  2. Αναγόρευση του κ.Βλάχα Παύλου σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Αναγόρευση της κ.Δεμερτζή Αικατερίνη-Αλεξάνδρα σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Αναγόρευση του κ,Καζάκη Ιωάννη σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  5. Αναγόρευση του κ. Μπακάλη Αθανασίου σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  6. Αναγόρευση του κ,Πετρίδη Χρήστου σε διδάκτορα του Τμήμτος Πολιτικών Μηχανικών
  7. Αναγόρευση της κ.Τσολαρίδου Αναστασίας σε διδάκτορα του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  8. Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
  9. Αιτήσεις - Ανακοινώσεις - Προτάσεις