Ανακοινώνεται η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι από 1-9-2021 έως 31-8-2022.

Διαπιστωτική Πράξη