Την Τρίτη ,  19  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής  στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
  2. Έγκριση αιτήσεων  εγγραφής   στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία  των Αλλοδαπών- Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.
  3. Πρόταση ομοτιμοποίησης  αφυπηρετήσαντος  Καθηγητή Τομέα  Υδραυλικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, κ. Πέτρου Αναγνωστόπουλου
  4. Αιτήσεις Μελών ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/ΕΕΠ
  5. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις
  6. Αιτήσεις- Ανακοινώσεις – Προτάσεις Π.Μ.Σ.
  7. Φοιτητικά Ζητήματα