Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣΔIATAΞHΣ

1. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του αναπληρωτή καθηγητή κ. Θεόδωρου Θεοδοσίου – Έγκριση γνωστικού αντικειμένου.

2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ιωάννη Ξενίδη – Έγκριση γνωστικού αντικειμένου.

3. Πρόταση ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος καθηγητή κ. Αθανάσιου Νικολαΐδη.

4. Πρόταση ομοτιμοποίησης  αφυπηρετησάσης  καθηγήτριας κας Γλυκερίας Καλφακάκου.