Επιστημονική συνάντηση που διοργανώνει η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ με θέμα "Ταυτότητα φύλου: η σύγχρονη προσέγγιση της διεμφυλικότητας".

Οργανωτική επιτροπή: Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης  ΚΕΣΥΨΥ Α.Π.Θ.  Υπεύθυνος διοργάνωσης: Γεώργιος Παπαζήσης Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 17.30-19.30 Κτίριο ΚΕΔΕΑ (http: //kedeasc.auth.gr) Αμφιθέατρο ΙΙΙ
Προσέλευση -Εγγραφές: 17.15

Σχετικά Αρχεία