Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=806