Μετά από εκλογές που διεξάχθηκαν στις 15 και 18 Ιουνίου 2018 εκλέχθηκαν οι νέοι Διευθυντές των τομέων του Τμήματος.

Οι νέοι Διευθυντές είναι:
ΤΕΤΚ: Καθηγητής Αλέξανδρος Τσώνος
ΤΓΜ: Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λακάκης
ΤΟΜΕΔΕ: Καθηγητής Χρήστος Πυργίδης
ΤΥΤΠ: Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος