Εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση 4 / 11-10-2018 όλες οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων της Ειδικής Κατηγορίας « Αλλοδαπών –Αλλογενών & αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.» ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μέχρι τις 25/10/2018. Η Γραμματεία δέχεται φοιτητές Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.