Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4485/2017 και το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ 2174/2018 τ.β΄), την εισαγωγή είκοσι (20) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:


1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Tομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικά αρχεία