Όσοι επί πτυχίω φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών, σχετικά με τις υποχρεωτικές επιλογές των Τομέων, καλούνται να κάνουν αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, με πλήρη περιγραφή του προβλήματος.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.