Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 12/29-1-2019 συνεδρίαση της ενέκρινε την εγγραφή των παρακάτω φοιτητών, ως επιτυχόντες στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2018-2019:

1. Ζτρίβα Αφροδίτη
2. Καλούδης Γεώργιος,
3. Κουμουρτζή Εμμανουέλα
4. Μεντελή Αναστασία
5. Σκαρλής Γεώργιος
6. Μάρρας Ηλίας
7. Λάλος Γεώργιος
8. Ματαμαδιώτου Ιωάννα
9. Ζήσης Θωμάς
10. Αδάμ Μαρία-Νικολέτα

Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από τη 1/02/2019 έως 10/02/2019 προσκομίζοντας: α) 2 φωτογραφίες β) απολυτήριο λυκείου γ) αστυνομική ταυτότητα.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μπορούν να τα πληροφορηθούνστη Γραμματεία του Τμήματος.

Σχετικά αρχεία