Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Ε. Αναστασίου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Σκυροδέματος – Χρήση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στο Σκυρόδεμα».
 3. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κ. Γεωργιάδη, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική».
 4. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Κ.-Ν. Κοντολέοντα, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι».
 5. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Ε. Λουκογεωργάκη, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσιες Κατασκευές».
 6. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Ζ. Μάλλιου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Πολιτικές Αειφορικής Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων».
 7. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Β. Παπανικολάου, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα».
 8. Αίτηση μετακίνησης του κ. Δ. Κωνσταντινίδη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ, στο Τμήμα μας.
 9. Αίτημα της Θ. Ιωαννίδου, καθηγήτριας, για χρήση του γραφείου του κ. Αθ. Τροχίδη, ομότιμου καθηγητή.
 10. Προμήθεια και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού του Τμήματος.
 11. Κριτήρια για μετακινήσεις μελών ΔΕΠ από άλλα Α.Ε.Ι., στο Τμήμα μας.
 12. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020.
 13. Σεμινάρια για τους νέους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.
 14. Σχετικά με τα προς ίδρυση νέα τμήματα Πολ. Μηχ. Σε ΑΕΙ της χώρας
 15. Σχετικά με τη διαχείριση του γραφείου του Φοιτητικού Συλλόγου.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 17. Φοιτητικά.
 18. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
 19. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.