Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει εκτάκτως, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Σεμινάρια για τους νέους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.
3. Σχετικά με τα προς ίδρυση νέα τμήματα Πολ. Μηχ. σε ΑΕΙ της χώρας.
4. Σχετικά με τη διαχείριση του γραφείου του Φοιτητικού Συλλόγου.
5. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
6. Φοιτητικά.
7. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
8. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.