Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) – (κ. Λ. Ουγγαρέζου).
 3. Συνεργασία της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος με το Πανεπιστήμιο Texas A&M των ΗΠΑ.
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ύστερα από αίτηση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά, για την εξέλιξή της στην επόμενη βαθμίδα.
 5. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, ύστερα από αίτηση του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Γεώργιου Αρετούλη, για την εξέλιξή του στην επόμενη βαθμίδα.
 6. Αίτηση της Σταυρούλας Κονοπίση, ΕΔΙΠ, για αναγνώριση της συνάφειας του διδακτορικού της διπλώματος με τα καθήκοντα που ασκεί στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
 7. Ορισμός ΕΕΕ για την υποψήφια διδάκτορα Α. Καραγιάννη.
 8. Ορισμός ΕΕΕ για τον υποψήφιο διδάκτορα Ε. Κάτσιο.
 9. Ορισμός ΕΕΕ για την υποψήφια διδάκτορα Κ. Αναστασιάδου.
 10. Στελέχωση Διδακτικής Ομάδας για τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι και ΙΙ του ακαδ. έτους 2019-2020.
 11. Πρόταση για την διδασκαλία του μαθήματος Φιλοσοφία της Τεχνολογίας.
 12. Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 13. Γλωσσομάθεια εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του ERASMUS+ (E. Παπαμίχος)
 14. Πρόταση του Τμήματος για μεγάλα επιστημονικά όργανα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2019.
 15. Συνένωση Βιβλιοθηκών της Πολυτεχνικής Σχολής.
 16. Σεμινάρια για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.
 17. Νέο πρόγραμμα σπουδών 2019-2020.
 18. Χώροι Τμήματος.
 19. Εκλογή για τη μετακίνηση του κ. Δ. Κωνσταντινίδη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ, στο Τμήμα μας.
 20. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 21. Φοιτητικά.
 22. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 23. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.