Στο συνημμένο έγγραφο ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ.86646/Ζ1/30-5-2019 που αφορά στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται είναι: από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019. Θα αναρτηθεί και σχετικό Δελτίο Τύπου στο site του Υπουργείου.

Σχετικά αρχεία