ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
(διάρκεια θητείας από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020)

Για τη Συνέλευση Τμήματος:
Μέλος ΕΔΙΠ: Ναλμπάντης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή
Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Για τη Συνέλευση ΤΥΤΠ:
Μέλη ΕΔΙΠ: Ιωαννίδου Δομνίκη και Πεταλά Μαρία
Μέλος ΕΤΕΠ: Παπαγεργίου Αφροδίτη
Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Για τη Συνέλευση ΤΕΤΚ:
Μέλος ΕΔΙΠ: Μπάτσιος Αλέξανδρος
Μέλος ΕΤΕΠ: Εγγλέζου Αλεξάνδρα

Για τη Συνέλευση ΤΓΜ:
Μέλη ΕΔΙΠ: Ανδρουλιδάκη Μαρία και Μανάκου Μαρία
Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή

Για τη Συνέλευση ΤΟΜΕΔΕ:
Μέλη ΕΔΙΠ: Ναλμπάντης Δημήτριος και Παλάντζας Γεώργιος
Μέλος ΕΤΕΠ: Γατούλα Δήμητρα