Στην Σ.Τ. 21 / 9-7-19 αποφασίστηκε ότι οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα ΤΣ 4300 Διαχείριση Έργων , μπορούν να κάνουν αίτηση για επανεξέταση μέχρι τις 12 Ιουλίου, εφόσον μαζί με την ομαδική επανεξέταση που έγινε στην εξεταστική περίοδο του Σεπ. 2017-18 έχουν κοπεί 4 φορές, με μέσο όρο τουλάχιστον 3 και τουλάχιστον μια φορά να έχουν βαθμό 4.