Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Ορισμός Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
  3. Επιλογή διδασκόντων για τις πέντε (5) θέσεις που προκηρύχθηκαν για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (ΕΔΒΜ96), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων.
  5. Κατανομή των θέσεων, που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης μελών ΔΕΠ στις 31-08-2019, στους Τομείς του Τμήματος.
  6. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  7. Φοιτητικά.
  8. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
  9. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.