Τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών όλων των Σχολών/Τμημάτων του Α.Π.Θ. αρχίζουν στις 7/10/2019 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
(Επιλέγουν οι φοιτητές ένα από τα δύο Τμήματα)

1ο Τμήμα:
Διδάσκουσα: κ. Γεωργία Γαβριηλίδου, ΕΕΠ
Δευτέρα 12:30-15:00, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής)
2ο Τμήμα:
Διδάσκουσα: κ. Λήδα Τριανταφυλλίδου, ΕΕΠ
Πέμπτη 16:30-19:00, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) από 24/10/19
*μόνο για Πέμπτη 10/10 και Πέμπτη 17/10/2019: Αίθουσα 104 (ΝΕΟ κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής), ώρα 16:30-19:00

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Διδάσκουσα: κ. Μαρίνα Κοκκινίδου, ΕΕΠ
Πέμπτη 16:30-19:00, Αίθουσα «Β» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) από 24/10/19
*μόνο για Πέμπτη 10/10 και Πέμπτη 17/10/2019: Αίθουσα 02 (Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής), ώρα 16:30-19:00

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ*:

Διδάσκουσα: κ. Χριστίνα Τακούδα, ΕΕΠ
Πέμπτη 11:30-14:00, Αίθουσα «Language Lab» του Σχολείου στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2α )
*Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με πρόοδο κα εργασία (όχι τελική εξέταση).

Εγγραφές: Γραμματεία ΣΝΕΓ (ώρες: 12.00-14.00)
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΣΝΕΓ (Προγράμματα-Αλλοδαποί φοιτητές) http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=3124