Επισυνάπτεται το πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.


Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου Υδραυλικής κα Τεχνικής Περιβάλλοντος.
Η παρακολούθηση των παρουσιάσεων είναι ελεύθερη για όλους όσους ενδιαφέρονται.

Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών του ΠΜΣ ΠΠΒΑ