Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου , της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Εκλογή για τη μονιμοποίηση της Πετρουτσάτου Κλεοπάτρας στην κατεχόμενη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο «Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού». (ώρα 13:30).
  3. Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων», (ώρα 14:30).