Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Κρίση για την ένταξη της Στέλλας Συμεωνίδου, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου Α.Π.Θ., με διδακτορικό, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
3. Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων
4. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα Αλέξανδρου Λιάπη.
5. Ενστάσεις μετεγγραφής φοιτητών.
6. Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών – Στρατηγικοί Στόχοι, Στόχοι Ποιότητας και Εσωτερικός Κανονισμός
7. Σχετικά με τον νόμο για τα Ιδιωτικά Κολέγια – Επαγγελματικά δικαιώματα (Νόμος 4653/2020)
8. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
9. Φοιτητικά.
10. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.