Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ προτίθενται να λειτουργήσουν το ΔΠΜΣ με τίτλο ‘’Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού’’ τη διετία 2020-2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από Δευτέρα 03/02/2020 έως Παρασκευή 10/04/2020. Την πρόσκληση και την αίτηση θα την βρείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: http://prosynapo.web.auth.gr