Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. στη συνέλευση της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου 2020 συζήτησε το περιεχόμενο του άρθρου 50 του νόμου 4653/24-1-2020, που πρόσφατα ψηφίστηκε και με τον οποίο ρυθμίζονται νομοθετικά τα προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίο νομοθετείται η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κολεγίων με αυτά των αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών.

Η συνέλευση θεωρεί ότι το σχετικό άρθρο 50 του νέου νόμου 4653/2020 αποτελεί συνέχεια προηγούμενων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, που έχουν στόχο (α) την υποβάθμιση των ελληνικών ΑΕΙ, με την αποσύνδεση της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, (β) την ισοτιμία της επιστημονικής γνώσης που παρέχεται από τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας με αυτήν των ιδιωτικών κολεγίων και (γ) τελικά την υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των τίτλων σπουδών των Α.Ε.Ι. με προγράμματα σπουδών αντίστοιχα με τις «ανάγκες της αγοράς» (άρθρο 10§1ι, Ν. 4653/2020).

Με το νέο νόμο (άρθρο 50)

–    επέρχεται πλήρης ισοπέδωση των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων και αυτόματη υποβάθμιση συνολικά της ανώτατης εκπαίδευσης,

–    αυτοματοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων κολεγίων με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων και απαξιώνονται τα διπλώματα των Ελλήνων αποφοίτων,

–    ιδιωτικοποιείται η τριτοβάθμια εκπαίδευση και εμπορευματοποιείται η γνώση και οι σπουδές σε βάρος των Α.Ε.Ι., του προσωπικού τους και κυρίως των αποφοίτων τους,

–    ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες στην αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης  –σε επίπεδο κολεγίων– με αμφίβολης ποιότητας σπουδές, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται το δικαίωμα στην πανεπιστημιακή μόρφωση στο όνομα της δήθεν «αριστείας» με οικονομικούς αποκλεισμούς.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, αφού αίρει στην πράξη το άρθρο 16 του ελληνικού συντάγματος για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και εκτιμά ότι θα αποβεί άκρως επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για τη δημόσια παιδεία.

Γι’ αυτό το λόγο δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στο περιεχόμενο του άρθρου 50 του νόμου 4653/2020, που εξισώνει τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων με αυτά των πανεπιστημίων και ζητά από την κυβέρνηση την άμεση απόσυρσή του.