Την Τρίτη 14 Απριλίου 2020  και ώρα 12.00  θα  συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές”
 3. Εκ νέου πρόταση για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο “Μηχανική των Υλικών”.
 4. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Ευθυμίου Ευάγγελου, με γνωστικό αντικείμενο “Μεταλλικές Κατασκευές”
 5. Αίτηση του Β. Τσιγγέλη, ΙΔΑΧ, για ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ
 6. Ένσταση του Α. Κάππου, καθηγητή, κατά της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μη αποδοχή της αίτησής του για άδεια σύμφωνα με τον  Ν. 1674.
 7. Προκήρυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-21:
  1. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  2. Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι Σεισμού και άλλων Φυσικών Κινδύνων
 8. Ορισμός προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές
 9. Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 12. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
 13. Φοιτητικά.
 14. Αίτημα του ΣΦΠΜ για συμμετοχή φοιτητών στις συνελεύσεις του Τμήματος μέσω τηλεδιάσκεψης.