Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της αριθμ. 18/19-5-2020 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα ΠΜΣ ΑΣΤΕ & ΠΠΒΑ έως και τις 5-6-2020.