Την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, την Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του μόνιμου επίκουρου καθηγητή, Κάρολου-Νικόλαου Κοντολέοντα, για εξέλιξή του.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του μόνιμου επίκουρου καθηγητή, Ελευθέριου Αναστασίου για εξέλιξη του.
 4. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των Αβραάμ Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Γουργιώτη και Στεφάνου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
 5. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο «Αποτίμηση ποιότητας υδάτων και διαχείριση υγρών αποβλήτων».
 6. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα».
 7. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 8. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε διδάσκοντες άλλων Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 9. Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος.
 10. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Α. Παπασωτηρίου.
 11. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Π. Χαστά.
 12. Αξιολόγηση αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 13. Καταγραφή από την ΕΘΑΑΕ απολογιστικών στοιχείων της εξεταστικής Ιουνίου 2020.
 14. Επικαιροποίηση των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 16. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις ΠΜΣ.
 17. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις.
 18. Ενημέρωση για θέματα σχετικά με την εξεταστική του Ιουνίου 2020.
 19. Φοιτητικά- Ψήφισμα ΣΦΠΜ για την εξέταση του μαθήματος Διαχείριση Έργων.