Ενημερωτικό Δελτίο

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων (Καθ. Θ. Καραμπάς, Δρ. Χρ. Μακρής, κ. Β. Μπαλτίκας, κα Α. Παπαγεωργίου) του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος συμμετέχει στο ερευνητικό έργο TIMMOD, το οποίο έχει εκκινήσει τον Μάιο του 2020 στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020" (BSB2019), χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσω των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC) του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI).

Πλήρης Τίτλος Έργου:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

TIMMOD Project Poster


Ιστοσελίδα έργου: http://timmod.org/

Ενημερωτικό φυλλάδιο έργου:

http://timmod.org/files/DC%204.3_Leaflet_10.07.2020_Final_GR.pdf  


TIMMOD σελίδες FaceBook:

https://www.facebook.com/TIMMOD-Project-114059673702692/

https://www.facebook.com/groups/725509191541670

Δίκτυα επικοινωνίας Διασυνοριακής Συνεργασίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας:

https://www.facebook.com/groups/BlackSeaBasinNetwork

https://blacksea-cbc.net/

Φυλλάδιο