Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2020-21, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/allogeneis-m/anakoinwseis-allodapoi

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2020-2021 θα εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr. Εν συνεχεία θα προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με εκτυπωμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Υπουργείου* στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν ραντεβού που μπορούν να κλείσουν επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2310 99 56 12/3.
  2. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020, (1. αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2. *Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr. Θα προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Υπουργείου* στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν ραντεβού που μπορούν να κλείσουν επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2310 99 56 12/3.

*Δείτε την Εγκύκλιο εδώ