Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Φ.152/140277/Α5/15.10.2020), με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχα έχει ενημερωθεί και η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών, εδώ.

Εγκύκλιος