Διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες, RawMat 2021, Αθήνα 5-9 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφοριίες:

https://www.rawmat2021.gr/congress/