Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του διοργανώνει την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 (19:00) ανοικτή διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο: "Γεωπολιτική της γεωγραφικής θεωρίας. Από τον Mackinder ως την Γαλάζια Πατρίδα" με ομιλητή τον Καθηγητή Γεώργιο Πρεβελάκη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ.