Με την περάτωση της μετα-διδακτορικής έρευνας που εκπόνησε ο Δρ. Παπαχριστοφόρου Μιχαήλ το διάστημα 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019, σας καλούμε στη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων που θα γίνει την Παρασκευή 31/1/2020 στις 12:00 στην αίθουσα της Οικοδομικής του ΤΕΤΚ.

Τίτλος: Ανάπτυξη και έλεγχος σκυροδεμάτων για αυτοματοποιημένη παραγωγή ειδικών κατασκευών με τη μέθοδο της προσθετικής κατασκευής (3D printing).