Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1194