Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό. Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις , τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1178