Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής –δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό. Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις , τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1177