Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1900), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Chiba University της Ιαπωνίας. Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ και οι σπουδές μπορούν να πραγματοποιηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.