Ανακοίνωση του Beijing University of Chemical Technology (BUCT) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, που αφορά τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου 2019 International Summer Camp for S & T Innovation, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 -19 Ιουλίου 2019 στην Κίνα.
Τα δίδακτρα και η στέγαση καλύπτονται από το BUCT, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια και τα γεύματα από τους φοιτητές.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες:http://international-relations.auth.gr/el/node/1915