Το υπολογιστικό κέντρο HCOUPER (High COmputational University PERformance) είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, που αναπτύχθηκε για την ενίσχυση της έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση εφαρμογών με μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστή ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και RAM, ενώ βασικό του στοιχείο είναι η ταυτόχρονη χρήση του από πολλαπλούς χρήστες.

Διοικητική Δομή

  • Διοικητική εποπτεία: Σέξτος Αναστάσιος, Μανώλης Γεώργιος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
  • Διαχειριστής συστήματος: Σέξτος Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Βοηθός διαχειριστής συστήματος: Φαραώνης Περικλής, Υποψ. Διδάκτωρ, Τ.Π.Μ., Α.Π.Θ.
  • Υποστήριξη Hardware: Cosmos Business Systems A.E.B.E.
  • Τεχνικός Σύμβουλος: Ανδρεαδάκης Μανώλης